29 stycznia 2013

Ostatnio na blogu lekka cisza, ale wkrótce ruszę z przytupem. Życie to niestety nie tylko figurki i prawie cały czas poświęcić musiałem tej jego bardziej przyziemnej stronie. Nawet w pracy nie udało się nadrobić wiele, bo remanent etc.
Recently the blog is quite silent, but soon I'm going to make something spectacular. Unfortunately, life is not just about miniatures and most of the time I had to spend with more mundane stuff. Even in work I could not make up for a lot, because the inventory etc.

Miałem jednak wystarczająco dużo czasu, by przemyśleć nieco o nowych projektach :) Tak oto urodził się pomysł spróbowania swych sił w rzeźbieniu.
But I had enough time to think a bit about the new projects :) Thus was born the idea to try myself in sculpting.

08 stycznia 2013

Po włócznikach przyszedł czas na wsparcie dalekiego zasięgu. Kusznicy służą w luźniejszym szyku i nie posiadają tarcz (które prawie całkowicie zasłaniają widok od frontu na włóczników), więc mamy tutaj większą różnorodność póz: 3 strzelające i 3 ładujące. Wszyscy bez wyjątku pozbawieni są pancerzy, jedynie kilku posiada hełmy. Obróbka poszła szybciej, bo nie trzeba nawiercać dłoni, doklejać włóczni i tarcz.
Spearmen need some long range support. Crossbowmen serve in more loose formation and don't hide behind shields (which cover up front of the spearmen), so we have more variation in poses: 3 aiming and 3 loading. All of them lack armour, only few have helmets. Preparing was faster, because I didn't have to drill hands, glue spears and shields.

07 stycznia 2013

Jakieś dwa tygodnie temu dorwałem wreszcie w swoje łapki krasnoludy w skali 15mm firmy nomen omen 15mm.pl :) Czym prędzej zabrałem się do pracy nad nimi; na pierwszy ogień poszli włócznicy.
Po usunięciu lini podziału trzeba było jeszcze nawiercić prawe dłonie. Nie sprawiło to najmniejszych kłopotów, bo są naprawdę masywne i 1mm wiertło nadaje się do tego idealnie. Jako włócznie wykorzystuję szpilki ze spłaszczoną kombinerkami końcówką.
Two weeks ago I finally got 15mm dwarves from polish company 15mm.pl :) As soon as possible I've started to work on them; first I've prepared spearmen. After removing mold lines I drilled holes in hands. It was easy work, hands are very chubby and 1mm drill fits perfect. As spears I usually use pins with end oblate using pliers.

Malując, starałem się zachować spójność kolorystyczną, ponieważ włócznicy mają służyć jako milicja miejska. Większość ciała zajmują kolczugi, jedynie tarcze nadawały się do jakiejś unifikacji. Jako kolory główne wybrałem niebieski i pomarańczowy + dodatkowo żółty. Bardzo je lubię i fajnie ze sobą wyglądają.
While painting I tried to keep the color consistency, because spearmen will serve as a town militia. Larger part of bodies is covered in chainmail, so only shields had use to make some unification. As main colors I've used blue and orange + additional yellow. I like them very much and they look cool together.

04 stycznia 2013

Rok 2013 już od kilku dni u nas gości, co stanowi dobry moment na podsumowanie i określenie planów na przyszłość.
Year 2013 is with us for a while, which is a good time to make summary of the last year and take some future plans.

W zeszłym roku udało się [Last year I achieved]:
  • Rozwinąć DBA. Skończeni Numidowie, Iberowie, Galowie i Rzymianie po reformach Mariusza. Brakuje kilku obozów, ale to kwestia pomalowania.
  • 700 punktów Armii Kartagińskiej do Field of Glory i w miarę regularne granie. System bardzo mi przypadł do gustu i na pewno jeszcze kilka armii do niego przygotuję. Przy okazji jestem w stanie wystawić 6-krotną armie Kartaginy do DBA :)
  • Projekt Sukcesorzy (wraz z Bezą, Ciszą i Yorim) ma się dobrze, nie jestem jednak nawet w połowie.
  • Ogniem i Mieczem zacząłem rozwijać zarówno pod kątem Tatarów jak i Turków, co skutkuje tym, że  u każdej strony brakuje mi sporo wojska. Minimalne podjazdy jestem jednak w stanie wystawić :)
  • Develop DBA. I've finished Numidians, Iberians, Gauls and Romans after the reforms of Marius. Missing a few camps, but they are almost ready just some paitning.
  • 700 points worth Carthaginian army for Field of Glory and regular play. This system appeal to me and certainly I will prepare a few more armies. Additionaly, I am able to put 6-times size of Carthage in DBA :)
  • Project Successors (with Beza, Cisza and Yori) was doing well, but i'm not even in half.
  • Ogniem i Mieczem (By Fire and Sword) began to grow both in terms of the Tartars and Turks, which results in the lack of troops for armies of both nations. I'm able to make minimal skirmish options only :)

03 stycznia 2013Kontynuując opis bitwy...
Continuing description of battle....Hiszpańscy Scutarii obu stron rzucili się na przeciwnika. Ci na usługach Kart Hadesh zaatakowali hoplitów na lewym skrzydle, ich pobratymcy służący za sycylijskie złoto ruszyli na Galów. Wiele się mówi o odwadze iberyjskich najemników, musiałem jednak trafić na niedoświadczoną zbieraninę żółtodziobów. Po trwającym chwilę boju moi Hiszpanie zostali złamani i pierzchli w kierunku obozu. Iberowie walczący dla Syrakuz okazali się równie mało bitni, ale przynajmniej ustali dostając spore straty. W końcu jednak i oni podkulili ogony i uciekli.
Spanish Scutarii of both sides pounced on the enemy. These serving Kart Hadesh attacked hoplites on the right wing, their brethrens fighting for Sycilian gold charged Gauls. Iberian courage is famous, but I must have hire inexperienced bunch of youngbloods. After shorth fight my Spaniards were broken and run away to camp. Iberians fightings fo Syracuse were similary bad warriors, but they stood a bit longer taking heavy casualties. In the end even they turned tails and flied.

 

Copyright 2010 Kadzikowo.

Theme by WordpressCenter.com.
Blogger Template by Beta Templates.