23 września 2015

  Niemal równo 2 lata temu byłem na konwencie gier bitewnych w Hamburgu, gdzie moją uwagę przykuła fantastycznie wykonana zimowa makieta pełna żołnierzy z epoki napoleońskiej. Zwykle dla tego okresu modele walczą ramię w ramię zgrupowani w duże oddziały reprezentujące bataliony i dywizje, tutaj jednak każdy zapodstawkowany był pojedynczo. Do tego nie wyglądali jak na paradzie - wszyscy okutani w płaszcze, na nogach szmaty, część nawet bez broni - ot, odwrót Wielkiej Armii spod Moskwy.
  Almost exactly two years ago I was at a wargaming convention in Hamburg, where my attention was caught by fantastically made winter table full of soldiers from the Napoleonic era. Normally for this period models are fighting shoulder to shoulder grouped in large units representing battalions and divisions, but here everyone were based individualy. Moreover, they didn't look like on parade - all bundled in coats, with rags on their feet, some even lacking any weapons - just retreat of the Grand Army from Moscow.


  Grupa graczy z Dusseldorfu zaczęła wtedy pracę nad swoją grą: 1812 - White Death. Nie jest to typowy bitewniak, gdzie gracze przygotowują swoje armie i ścierają się wzajemnie na polach bitew, ale ciekawy miks gry RPG i kooperacji. Każdy z graczy przygotowuje swoją grupkę uciekinierów, żołnierzy Wielkiej Armii należących do różnych narodowości, formacji, z często skrajnie różnych doświadczeniem i umiejętnościami. Po drugiej stronie mamy jednego prowadzącego, można nazwać go Mistrzem gry, który odpowiada za wymyślenie scenariusza i poruszanie wojskiem wroga.
 A group of players from Dusseldorf started to work on their game: 1812 - White Death. This is not a typical wargame where players prepare their armies and confront each other on the battlefield, but an interesting mix of RPG and cooperation. Each player prepares his group of soldiers of the Grande Armee belonging to different nationalities, formations, with often extremely different experience and skills. On the other side we have a one player, you can call him Game Master game, who is responsible for scenario and movements of the enemy troops.


  A wrogów dostatek! Kozacy, Opołczenie, Jegrzy i wojska regularne. Ale uważać trzeba również wygłodniałe wilki lub wkurzone chłopstwo. Często największym przeciwnikiem będzie pozbawiający sił mróz. Na początek jednak zdecydowałem się by pomalować nieco Kozaków, którzy będą mogli niepokoić uciekających. Modele firmy Perry Miniatures.
  And we have lots of potential enemies! Cossacks, Opolchenie, Jeagers and regular army. But you must also be careful of ravenous wolves or angry peasants. Often the biggest opponent that weakens poor French and allies. At the beginning, however, I decided to paint some of the Cossacks, who will be able to bother the fleeing. All models are from Perry Miniatures.


4 komentarze:

Bartek Zynda pisze...

Wspaniała robota!

szeperd pisze...

Ekstra klimat, gratuluję wykonania.

Phil pisze...

Splendid cossacks!

aaryndady pisze...

The best slot machines for rent at The Strip - Dr.MCD
In a city of 2,600 sq. ft. 김천 출장샵 of gaming space, The Mirage is located on the east side 시흥 출장마사지 of The Strip and is within a 15-minute drive 통영 출장마사지 of Desert Hills 익산 출장샵 Casino 상주 출장마사지 and

Prześlij komentarz

 

Copyright 2010 Kadzikowo.

Theme by WordpressCenter.com.
Blogger Template by Beta Templates.