11 lutego 2013

Zakończyłem pracę nad pierwszą Battlegroupą falangitów dla armii Ptolemeuszy do systemu Field of Glory. Figurki pochodzą z firmy Old Glory, piki zrobione z kopi do Ogniem i Mieczem. Pochylone sarissy z jednej strony wyglądają efektownie; widać napór formacji na nieprzyjaciela. Z drugiej utrudniają dostawienie się do przeciwnika. Zwłaszcza podstawki jazdy mają z tym problem.
I have finished the first Battlegroup of phalangites for the Ptolemaic army for the Field of Glory. Miniatures are from the Old Glory, pikes made ​​from lances of By Fire and Sword. Leaning sarissas look impressive, you can see the pressure on the enemy formation. On the other hand, placing them to fight with other bases is a hell. Especially cavalry have a problem with it.

08 lutego 2013

Kiedy Hannibal wrócił do Afryki i starł się pod Zamą ze Scypionem Afrykańskim, wcielił w szeregi swojej armii nieco łuczników numidyjskiego pochodzenia. Postanowiłem, że również u mnie zagrzeją miejsca.
Równie przydatni będą do czysto Numidyjskiej armii, chociaż występowali w niewielkiej ilości w stosunku do oszczepników. Tradycja łucznicza nie była zbyt rozpowszechniona na zachodzie Morza Śródziemnego.
When Hannibal returned to Africa and clashed with Scypio Africanus at Zama, he put into ranks of his army, some archers of Numidian origin. I decided that I will use them also.
They will be equally useful in pure Numidian army, although they occured in a small number in relation to the javelinmen. The tradition of archery is not common in the west of the Mediterranean.

05 lutego 2013

Planowałem rozbudowę armii Kartagińskiej, nie sądziłem jednak, że pokuszę się o zrobienie de facto miejskiej milicji. Przy bogactwie jakie oferuje ta armia; Celtiberach, wojownikach z Kampanii, Italiotach czy nawet greckich najemnikach wydawało mi się, że nigdy nie zrobię oddziału ze zwykłych obywateli Kart Hadesh. A jednak :) Uległem opcji rozgrywania bitew w Afryce, której sztandarowym przykładem jest Zama, ostatnia bitwa Hannibala w obronie ojczystego miasta. Dodatkowe opcje to również możliwe wojny z Persją z jej Królem Królów Yorim. Moje rozrastające się imperium patrzy bowiem łapczywym okiem, ku Cyrenajce, a później połakomię się może i o piramidy :)
As I planned expansion of the Carthaginian army, I did not think that I make some urban militia. With the wealth offered by the army; Celtiberians, warriors of the Campania, or even Italiots or Greek mercenaries, seemed to me that I will never make some ordinary citizens of Hadesh cards. :) But I subject the options of battles in Africa, which a key example is Zama, Hannibal's last battle in defense of their native city. Additional option is also a possible war with Persia with the King of Kings Yori. My sprawling empire looks with envy toward the Cyrenaica, and maybe even on the pyramids :)
 

Copyright 2010 Kadzikowo.

Theme by WordpressCenter.com.
Blogger Template by Beta Templates.