08 lutego 2013

Kiedy Hannibal wrócił do Afryki i starł się pod Zamą ze Scypionem Afrykańskim, wcielił w szeregi swojej armii nieco łuczników numidyjskiego pochodzenia. Postanowiłem, że również u mnie zagrzeją miejsca.
Równie przydatni będą do czysto Numidyjskiej armii, chociaż występowali w niewielkiej ilości w stosunku do oszczepników. Tradycja łucznicza nie była zbyt rozpowszechniona na zachodzie Morza Śródziemnego.
When Hannibal returned to Africa and clashed with Scypio Africanus at Zama, he put into ranks of his army, some archers of Numidian origin. I decided that I will use them also.
They will be equally useful in pure Numidian army, although they occured in a small number in relation to the javelinmen. The tradition of archery is not common in the west of the Mediterranean.

Przygotowując armię do projektu Sukcesorów szukałem również czegoś, co nadawałoby się na harcowników dla Ptolemeusza. Wydaje mi się, że powyżsi panowie będą koszerni robiąc za mauryjskich bądź arabskich wojowników. Wraz z egipskim garnizonem (pomalowałem 2 podstawki, wkrótce skończę resztę) będą stanowili ciekawy kontrast obok  bogato i kolorowo uzbrojonych falangitów i jazdy.
Preparing the army for the Successors project, I sought something that would have worked for skirmishers for Ptolemy. It seems to me that these gentlemen are kosher as Moorish or Arab warriors. Together with egyptian garrison troops, they will make interesting contrast next to rich and colorfull phalangites and cavalry.
0 komentarze:

Prześlij komentarz

 

Copyright 2010 Kadzikowo.

Theme by WordpressCenter.com.
Blogger Template by Beta Templates.