20 grudnia 2016

Wczoraj miałem okazję pierwszy raz zagrać w Basic Impetus 2.0 - nową edycję uproszczonej wersji Impetus'a. Parę bitew w pierwszą edycję za mną, ale dla kolegi Noska była to pierwsza styczność z systemem. Na strony konfliktu wybrałem Kartaginę i Rzym, który z braku posiadanych modeli składał się z legionistów służących w czasach Juliusza Cezara. Mówią, że "nie w dzień Rzym zbudowano", więc może kiedyś doczekam się swoich Rzymian z odpowiedniego okresu.
Yesterday I had the opportunity to play Basic Impetus 2.0 for the first time - a new edition of a simplified version of Impetus. I had few battles in the first edition, but for my friend Nosek it was the first contact with this wargame. For adversaries I chose Carthage and Rome, the latter, due to lack of models, consisted of legionnaires serving in the times of Julius Caesar. They say that "Rome was not built in a day", so maybe in the future I will be able to field the Romans from the period of Punic Wars.

W BI2 listy armii są dość proste i składają się z 8-15 jednostek. Do tego każda armia ma 3 opcje, którymi może urozmaicić swoją rozpiskę. W przypadku Kartaginy skorzystałem z takiej możliwości. Wymieniłem doświadczoną jazdę punicką i weteranów Hannibala, a nieco mniej doświadczoną kawalerię, zwykłych włóczników libijsko-fenickich i podstawkę słoni.
The army lists in BI2 are quite straightforward and consist of 8-15 units. Additionally every army has 3 options, which can spice it a bit. In the case of Carthage I took advantage of the opportunity. I replaced the experienced Punic cavalry and some Hannibal's veterans for a little less experienced cavalry, Liby-Phoenician spearmen and elephants.


Stół 3'x3' ułożyłem według swojego widzimisię i przystąpiliśmy do rozstawiania wojsk. Rzut kostką wskazał na mnie, więc ustawiłem całą swoją ciężką piechotę, następnie Nosek swoją i w tej samej kolejności dostawialiśmy następnie lekką piechotę, później jazdę, a na końcu lekką kawalerię i harcowników. Jak widać na załączonych obrazkach, las dzielił moje siły na 2 części, ale liczyłem na zwycięstwa na skrzydłach i oflankowanie legionów.
I composed a 3'x3' table in random pattern. A roll of the dice were not in my favour at me, so I put all my heavy foot, then my opponent deployed his ownm and in the same order we deployed light infantry, then mounted, and finally the light cavalry and skirmishers. As you can see in the accompanying pictures, forest splited my forces into 2 parts, but I was hoping for victory on the wings in a classic Carthaginian flanking maneouvre.Obie strony ruszyły ostro do przodu, tylko Noskowa lekka piechota trzymała się w osłonie pól. Moi harcownicy poczęli obrzucać legionistów gradem oszczepów, ale na Rzymianach ukrytych za murem scutum nie wywarło to większego wrażenia i zaraz ruszyli biegiem ku moim liniom. Jeden oddział harcowników nie zdążył czmychnąć za włóczników i został posiekany na plasterki. Na prawym skrzydle słonie i scutarii ulegli dezorganizacji w wyniku ostrzału lekkiej piechoty.
Both sides moved sharply to the front, only the Nosek's light infantry kept distance in the field enclosure. My skirmishers began throwing of javelins at legionnaire, but Romans hidden behind the wall scutum were not impressed and immediately charged toward my lines. One unit of skirmishers had no time to flee behind the spearmen and was chopped into pieces. On the right wing elephants and scutarii were disorganised by the shots from light infantry.

W następnej turze Galowie ruszyli do natarcia i w początkowej fazie pobili Rzymian zmuszając ich do ustąpienia pola. Po utracie impetu doszło do impasu, który trwał koło 2 tur, ale skończył się wybiciem galijskich wojowników, ale i legioniści nie wyszli z tego bez szwanku. W tym samym czasie moja jazda uderzyła na kawalerię wroga i zadała jej spore straty.
In the next turn Gauls rushed to the attack and in the initial phase they beat Romans and forced them to withdraw. After losing momentum the fight stalled and lasted for around two turns. It ended with the glorious deaths of Gallic warriors, but legionnaires did not avoided injuries. At the same time my cavalry attacked the enemy and inflicted significant losses.

Legiony w centrum po pozbyciu się harcowników natarły na linię włóczni zadając im spore straty i zmuszając do ustąpienia, ale nie łamiąc ich ducha walki. W swojej turze natarłem w odwecie, ale grad pili zmieszał szyki. Tracąc przewagę formacji Afrykańczycy zostali wyrżnięci.
In the center, after getting rid of the line of skirmishers, legions charged at spearmen, spreading mayhem. They forced Libyans to step back, but did not break their spirit. In my turn I attacked in retailation, but a hail of pili disrupted ranks. Losing advantage of solid formation the Africans were slaughtered.

Na prawym skrzydle początkowo szło mi znacznie lepiej. Szarża w szeregi lekkiej piechoty odrzuciła nieprzyjaciela, ale w postępującej walce, mimo zadania sporych strat wrogowi, Iberowie poddali pola i pierzchli w stronę tyłów. Słonie wytrzymały niewiele dłużej, ale kolejne szarże na stoicko spokojne legiony przyniosły tylko załamywanie się morale.
On the right wing I was doing much better - at least initially. Charge in the ranks of the light infantry pushed the enemy back, but in ongoing struggle ,despite the considerable enemy losses, the Iberians surrendered from the field of battle. Elephants stayed a little bit longer, but subsequent assaults on stoically calm legions faltered morale.

Jazda lewego skrzydła kolejną szarżą zmiotła adwersarzy, ale centrum i drugie skrzydło są złamane i dowódca profilaktycznie postanowił się wycofać.
Cavalry of the left easily swept adversaries, but the center and the other wing were broken and commander cautiously decided to withdraw.Bezsporne zwycięstwo Rzymu, który w walce stracił tylko oddział lekkiej jazdy. Przygotowania do uroczystego triumfu już się rozpoczęły.
It was Rome's undisputed victory, which lost only a unit of light horse. Preparations for the Triumph has begun.

3 komentarze:

gervaz pisze...

Jakoś zabrakło w tym raporcie wzmianki o dokonaniach słoni... Ale poza tym byłbym wdzięczny, gdybyś napisał coś więcej o mechanice systemu. Można go całkiem tanio i szybko kupić na pdfie, więc jestem zainteresowany.

Kadzik pisze...

Ciężko wzmiankować o czymś, czego nie było :P Mam na myśli dokonania, bo same słonie są wymienione w tekście.

W najbliższym czasie opiszę pokrótce mechanikę BI, ale nie wcześniej niż w styczniu.

The Fantasy Hammer pisze...

Przyłączam się do prośby o opis mechaniki systemu =)

Prześlij komentarz

 

Copyright 2010 Kadzikowo.

Theme by WordpressCenter.com.
Blogger Template by Beta Templates.