17 grudnia 2016

Sukces pierwszej krucjaty był wielkim wydarzeniem militarnym, religijnym jak i społecznym. Podbijając Lewant założono 4 struktury państwowe - królestwo Jerozolimy, księstwo Antiochii oraz hrabstwa Trypolisu i Edessy - ale odpływ większości uczestników wyprawy zostawił je na granicy przetrwania. Jednym ze sposobów powiększenia dostępnej siły zbrojnej było zakładanie zakonów rycerskich. Powstawały one na bazie istniejących już bractw przyklasztornych i zakonów szpitalnych, jak Szpitalnicy, Lazaryci, Krzyżacy, . Jedynie Templariusze powstali od początku jako zakon czysto militarny służący obronie pielgrzymów.
Wkrótce oddziały zakonne stały się permanentną i najważniejszą częśćią chrześcijańskich armii w Ziemi Świętej. Wbrew powszechnej opini nie stanowili zbieraniny fanatyków, ale karne, świetnie wyszkolone jednostki. Dzięki ciągłym walkom z muzułmanami zdawali sobie sprawę z ich mocnych i słabych stron.
Dzięki licznym nadaniom ziemskim (również w Europie) zakony rosły w siłę. W krótkim czasie idea zakonów rycerskich przeniosła się w inne części świata - do Hiszpanii i w rejon morza Bałtyckiego, gdzie wciąż silna była obecność pogańskich Słowian.

Wśród zakonów można wymienić:
Zakon Rycerzy Jerozolimskiego Szpitala św. Jana Chrzciciela (Szpitalnicy, Joannici, Kawalerowie Maltańscy) - Jeden z najpotężniejszych zakonów, wiele późniejszych zakonów wcielono później w ich szeregi.
Zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona (Templariusze) - Równie potęzni co Joannici, rozwiązani w początkach XIV wieku z zarzutami herezji.
Zakon Najświętszej Maryii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie (Krzyżacy) - Założony w trakcie III krucjaty przez mieszczan z Bremy i Lubeki. W przeciwnieństwie do Templariuszy i Joannitów, które przyjmowały w swe szeregi rycerstwo z całej Europy, Krzyżacy byli zorientowani na Niemców.
Zakon Calatrawa (Kalatrawersi) - Zakon założony dla obrony miast strzegącego drogi między Toledo a Kordobą (Templariusze nie podjęli się tego zadania). Nie wymagał od swoich członków potwierdzenia rycerskiego pochodzenia i wszyscy bracia byli też pełnymi kanonikami cysterskimi.
Zakon św. Łazarza (Lazaryci) - Zajmował się opieką na trędowatymi (jako jedyna organizacja w średniowieczu), ale szybko przekształcił się w zakorn rycerski.
Zakon św. Jakuba z Compostelli (Zakon Santiago) - Powstały na bazie bractwa strzegącego pielgrzymów zmierzających do miasta Compostella. Był najpotężniejszym zakonem na ziemiach hiszpańskich. W ramach reguły służyć w nim mogli żonaci.
Zakon Rycerzy z Montesy - Powstały, by zabezpieczyć dobra na terenie Aragonii należące do Templariuszy, po rozwiązaniu tego zakonu.
Pruscy Rycerze Chrystusowi (Bracia Dobrzyńscy) - Zakon oparty na regule Templariuszy założony w początkach XIII wieku do ochrony Mazowsza i Kujaw przed najazdami pruskimi. Później włączony w ramy Zakonu Krzyżackiego. Jedyny zakon powstały na ziemiach polskich.
Zakon Rycerski Grobu Bożego w Jerozolimie (Bożogrobcy) - Mały zakon zrzeszający rycerzy z najlepszych domó Europy. Głównym celem była ochrona Grobu Pańskiego w Jerozolimie.
Zakon św. Tomasza z Akki - Założony przez Ryszarda Lwie Serce, skupiał rycerstwo Angielskie.


Jednostki

Warlord
Naszym Warlordem jest Seneszal lub Konstabl, będący dowódcą którejś z licznych komandorii lub twierdz rozsianych w Lewancie i w Europie.
Musi dosiadać konia.

Heartguards
Główną siłę zakonów rycerskich stanowili bracia zakonni - rycerze, elita sił zbrojnych ówczesnej Europy. W szeregii zakonów wstępowali przedstawiciele rodów szlacheckich, których służba różniła się w zależności od konkretnej reguły.
Wystawiani konno.

Warriors
Większą część wojska zakonnego tworzyli serwienci i turkopole. Pierwsi byli zawodowymi żołnierzami w służbie zakonu. Walczyli jako ciężka konnica, piechota w zwartych szykach lub jako oddziały strzelcze. Turkopole to ogólna nazwa jednostek lekkiej jazdy rekrutowanej z miejscowej ludności (lokalnych Chrześcijan, Greków i Ormian) - do wystawianie w ramach oddziałów Dogs of War.
Warriorzy mogą być wystawieni konno lub pieszo. Piesi mogą być uzbrojeni we włócznie bądź w kusze. Kusznicy mają obniżony pancerz do 3 w Melee i od ostrzału, oraz nie może ich być więcej niż modeli Heartguardów.

Levies
Zakony rycerskie były wojskiem zawodowym i nie wystawiały chłopstwa na pole walki. Miejsce służby zakonnej było w twierdzach i prowadzonych szpitalach, także Milites Christi nie mogą wystawiać jednostek Levies.

SAGA Abilities

 

PIETY
Nie jest to zdolność, ale licznik z zakresem 0-6. Na początku gry znacznik PIETY znajduje się na pozycji 0 i w trakcie gry może rosnąć. Wartość PIETY znacząco wpływa na efektywność poszczególnych zdolności, generując dodatkowe kości Ataku, zdejmując więcej znaczników Fatigue etc. Decydowanie o zwiększeniu wartości PIETY jest ważnym elementem zarządzania bandą Milites Christi.

Brothers (C, U, R) Activation
Pozwala aktywować Warlorda i jednostki Heartguards.

Sergeants (C, R) Activation
Pozwala aktywować jednostki Warriors.

Activation Pool (R) Orders
Dorzuć tyle kostek SAGI ile wynosi wartość PIETY + 1.

Combat Pool (U, R) Melee or Shooting/Reaction
Pozwala dodać kostkę Ataku (tylko w Melee) albo kostkę Obrony (w Melee i przy ostrzale przeciwnika) plus dodatkowo tyle ile wynosi wartość PIETY.
Ten Activation Pool różni się nieco od standardowych, tym że kosztuje niepospolite i rzadkie kości SAGI, ale pozwala na dodanie dużo wyższej liczby kości Ataku bądź Obrony niż u innych frakcji.

Prayers (U, R) Orders
Odrzuć więcej kości SAGI z tego pola niż wynosi obecny poziom PIETY, by uzyskać +1 do PIETY. Można aktywować tylko raz na turę.Jedyny sposób na zyskiwanie PIETY. Kosztuje kości niepospolite i rzadkie, które są dość mocno eksploatowe przy innych zdolnościach, więc w pierwszych 2-3 turach Milites Christi mogą mieć pewne problemy. Ale kiedy zgromadzą już PIETY na poziomie co najmniej  3, będą mogli rozwinąć skrzydła.


Armour of Faith (C, U, R) Melee or Shooting/Reaction 
Jednostka dostaje 2 Kości Obrony (4 jeżeli użyto kości R)
Przydatna umiejętność na początku gry. W późniejszym etapie rozgrywki więcej kości dostaniemy ze zdolności Activation Pool, ale tutaj możemy użyć kostki C.

Martyrs (C, U, R) Melee
[Wymagania: Zdolność zadziała tylko jeżeli przynajmniej jeden model Heartguard'a zostanie zabity w trakcie trwania tego Melee.]
Jeżeli przynajmniej jeden model Heartguard'a został zabity w trakcie trwania tego Melee, jednostka odrzuca wszystkie znaczniki Fatigue na koniec walki (w kroku 8).
Ciekawa zdolność, która pozwoli na wyjście z walki bez zmęczenia. Możliwe jest też użycie tej zdolności na Warlorda, który wraz z oddziałem Heartguard'ów zaatakował wroga - ginie Heartguard, a Warlod zdejmuje wszystkie markery Fatigue.

By the Book (U, R) Melee
Z wybranej jednostki odrzuć znacznik Fatigue plus tyle ile wynosi PIETY. Za każdy odrzucony Fatigue jednostka dostaje dodatkową kość Ataku.
Kolejna zdolność Milites Christi, która zarządza ilością posadanego Fatigue. W tym wypadku bardzo ważny jest timing, ponieważ zdolność aktywowana jest w kroku 3 Melee. W kroku tym odpalamy zdolności Melee i wydajemy znaczniki Fatigue - pierwszy zaczyna gracz, który zaszarżował. W przypadku, gdy to nasza jednostka została zaatakowan, to przeciwnik może rozdysponować przypisane jej znaczniki Fatigue.

Deus Vult (C) Orders
Do końca tury przeciwnik nie może wydawać znaczników Fatigue z naszych jednostek kawalerii, by obniżyć ich zasięg ruchu, oraz żadne zdolności Activation/Reaction nie mogą być zagrywane w reakcji na ich aktywacje.
Ruch zawsze na maksymalną odległość - niewierni zawsze w zasięgu szarży! Stanowi to niestety broń obosieczną, gdyż dość szybko będziemy zbierać znaczniki Fatigue (których jednak w przypadku Milites Christi dość łatwo się pozbyć). To, co najlepsze w tej zdolności, to brak możliwości odpalania akcji Activation/Reaction, więc poganie nie użyją wielu wrednych trików.

God is Merciful (R) Activation/Reaction
[Wymagania: Zdolność odpala się na koniec ostrzału, w trakcie którego wybrana jednostka straciła przynajmniej jeden model]
Wybrana jednostka zostaje aktywowana do ruchu. Jeżeli zwiąże walką jednostkę, która do niej strzelała, wtedy każdy z szarżujących modeli generuje dodatkową kość Ataku.
Drżyjcie kusznicy! Pierzchajcie procarze! Jedynie normańscy łucznicy mogą czuć się bezpieczni (bo strzelają na 2xL). W wyniku działania tej zdolności możemy zaatakować w turze przeciwnika, co zawsze jest fajne, ale to nie wszystko. Po pierwsze, celem szarży wcale nie musi być jednostka, która dokonała ostrzału! Po drugie, generowanie kości ataku jest najlepszą opcją ofensywną! W ramach działania zdolności, które dodają nam kości Ataku, nie możemy zyskać więcej niż wygenerowaliśmy. Jeżeli jednostka 4 Heartguardów generuje 8 kości Ataku, to otrzymać może wyłącznie 8 kości dodatkowo. A dzięki God is Merciful generuje 12! Na znanych nam z europejskich Levies będzie to za dużo, ale w Crescent & Cross to Warriorzy i Heartguardzi są głównymi jednostkami strzelczymi.

Blasphemous War Cry (U) Melee/Reaction
[Wymagania: Zdolność może być użyta jednie przez jednostkę Hearguardów lub Warlorda]
Odrzuć znacznik PIETY. Jednostka generuje dodatkową dodatkowe 3 kości Ataku za każdy stracony punkt PIETY. Do końca gry wartość PIETY wynosi 0 i nie może być podniesiona.
Bardzo, bardzo dziwna zdolność. Przy wartości PIETY rzędu 3 lub 4 ilość generowanych kości jest naprawdę znacząca - i są to kości generowana, a nie przyznawane dodatkowo - więc przy samobójczym ataku 2 Heartguardów możemy mieć 13-16 kości Ataku. Niestety po odpaleniu tej zdolności nasze PIETY spada do zera i już nie może być podniesione. Odpowiednie do zagrania jako coup de grace, które ma zadać ostateczny śmiertelny cios.

Repent, Sinners (C + C) Melee/Reaction
[Wymagania: Zdolność może być użyta jednie przez jednostkę Hearguardów związaną w Melee z jednostką Levies]
Natychmiast usuń tyle modeli Levies ile wynosi podwojona wartość PIETY. Nie rozpatruj dalszych kroków Melee, jeżeli nie pozostał żaden wrogi model.
Wspomnieni wyżej łucznicy i procarze rzucają się do ucieczki, ale giną stratowani!

For the True Cross (U + R) Melee
[Wymagania: Zdolność może być użyta jednie przez jednostkę Hearguardów związaną w Melee z dwukrotnie liczniejszą jednostką wroga]
Obniża pancerz przeciwnika o 1 plus wartość PIETY (do minimum 2).
Bardzo drogie, ale niesamowicie mocne! Heartguardzi przeciwnika z pancerzem słabszym od Levies? Dalszy komentarz zbyteczny.

This is My Body... (U) Melee
Następne X zdolności zagranych podczas tego Melee przez jakiegokolwiek gracza jest anulowanych.
Kolejna petarda, ale i tutaj kluczowy jest odpowiedni timing. Kiedy atakujemy możemy odpalić np. By the Booki, a później This is My Body i efektywnie zablokować przeciwnikowi możliwość zagrywania zdolności. Kiedy my jesteśmy atakowani, to przeciwnik pierwszy zagrywa zdolności Melee, czyniąc This is My Body bezużyteczną. Warto też zwrócić uwagę, że anulowany jest efekt zdolności, koszt natomiast opłacany jest normalnie - w kostkach SAGI, dodawaniu znacznikó Fatigue, zdejmowaniu modeli etc.

...This is My Blood (C+U) Activation
Aktywuj wybraną jednostkę plus dodatkowe w liczbie równej wartości PIETY. Każda aktywowana jednostka jazdy dostaje bonus S do ruchu. Każda jednostka, która nie zakończy swojej aktywacji w kontakcie z przeciwnikiem, otrzymuje znacznik Fatigue.
Szarża wszystkim! Oczywiście wcześniej zagraliśmy Deus Vult, więc przeciwnik nie skróci nam ruchu i nasze rycerstwo uderzy na L+S! Aktywacje są obowiązkowe - mając PIETY równe 3, nie można aktywować Warlorda i 2 jednostek Heartguardów, a pominąć kuszników. Niech duszą niewiernych cięciwami i wbijają bełty w pachwiny!

Heroes of the Crusades

Milite Christi mają dostęp do jednego Bohatera Historycznego i jednej jednostki określanej jako Legends of the Crusading Age (ważne na potrzeby części zasad np. zatrudniania najemników).

Raymond du Puy, Grand Master of the Order of Saint John of Jerusalem.

Początki zakonu Szpitalników świętego Jana (zwanych później potocznie Joannitami i Kawalerami Maltańskimi) sięgają czasów sprzed krucjat, kiedy to na terenie szpiatala przy kościele św. Jana Chrzściciela w Jerozolimie powstało nieformalne bractwo zakonne niosące pomoc biednym i chorym. Pod zdobyciu świętego miasta, bractwo zachowało swój szpitalny charakter, ale zaczęło powoli przekształcać się w pełnoprawny zakon rycerski i w roku 1113 zostało oficjalnie uznane przez papieża Paschalisa II. Francuski szlachcic Raymond du Puy, służący w czasie I Krucjaty wraz z Gotfrydem de Boulion, został wybrany Wielkim Mistrzem i dzięki niemu część militarna zakony szybko wybiła się na pierwszeństwo. Zręcznie powiększał wpływy i dobra zakonu, zarówno w Lewancie jak i w krajach Europy. Pod jego przywództwem Szpitalnicy brali udział w większośći bitew z niewiernymi, w tym kulminacyjnym zdobyciu Askalonu i oblężeniu Tyru. W roku 1157 zachorował na trąc i przeszedł do zakonu św. Łazarza, który dzięki swojemu doświadczeniu, przemienił w zakon rycerski. Zmarł w 1160 roku.

Legendary Hero: Raymond du Puy generuje kości SAGI w liczbie równej wartości PIETY. Wystawienie tego bohatera kosztuje 1 Punkt.
Nie jest dobrze, ale nie jest też tragicznie. Rajmund zaczyna z jednym punktem PIETY (patrz niżej), ale przez pierwsze tury będzie generował mniej kości SAGI niż zwykli bohaterowie.

"With the Cross and the Sword": Rajmund przekształcił Zakon św. Jana w zakon rycerski, ale nie był fanatykiem. Kiedy Raymund du Puy dowodzi bandą zaczyna z jednym punktem PIETY.
Ta cecha jest warta wagi Rajmunda w złocie. Już w pierwszej turze możemy mieć PIETY o wartości 2, a dzięki temu spora część zdolności z BB działa już bardzo dobrze!

Relentless warrior: Na początku fazy Aktywacji każda jednostka w bandzie w M od wroga może zostać aktywowana do Odpoczynu lub Ruchu. Wszystkie te aktywacje muszą być rozpatrzone przed standardowymi aktywacjami z BB.
Jak już nasze jednostki dojdą w pobliże przeciwnika, to otwiera się przed nami morze możliwości darmowych aktywacji!


The Poor Fellow-Soldiers of Christ and of the Temple of Salomon

(Pauperes commilitiones Christi Templique Salomonici)

Po tak niespodziewanym sukcesie, jakim była pierwsza krucjata, do Ziemi Świętej zaczęli przybywać liczni pielgrzymi. Droga z portu w Jaffie do Jerozolimy była bardzo niebezpieczna i pod koniec lat 20-tych XII wieku grupa rycerzy złożyła śluby czystości i ubóstwa zakładając zakon. Król Baldwin II przyznał im na kwaterę przebudowany meczet Al-Aksa znajdujący się na wzgórzu świątynnym. W 1129 na synodzie w Troyes zatwierdzono Templariuszy jako zakon. 9 pierwszych rycerzy zakonnych znamy z imienia:
1. Hugo de Payens
2. Godfryd de Saint-Omer
3. Godfryd d'Eygorande
4. Nicolas de Neuvic
5. Jean d'Ussel
6. Jean de Meymac
7. Pierre d'Orlean
8. Andre de Montbard (późniejszy 5. wielki mistrz)
9. Hugo z Szampanii
Dwóch ostatnich dołączyło w 1125 roku.


The Founders: Pauperes commilitiones stanowią 8 pierwszych założycieli zakonu (pewnie jeden pilnuje kwatery głównej) Jednostkę można wystawić za 2 punkty jako jeden oddział Heartguardów liczący 8 modeli.

Ruled by God: Banda nie posiada Warlorda, ale cała jednostka Pauperes commilitiones liczy się jak Warlord na potrzeby celów scenariusza, wystawienia. Każdy model wart jest 1 Slaughtering VP, poza ostatnim wartym 5. Jednostka liczy się jako Warlord na potrzeby wrogiego Warlord's Pride.
Nie mamy Warlorda! Niecodzienna sytuacja. Co ciekawsze rycerze owi wcale nie liczą się jako Warlord - posiadają kilka jego cech, ale np. sami nie podlegają zasadzie Warlord's Pride, nie mają zdolności We Obey, etc. W tej jednostce Warband posiada Warlorda tylko na potrzeby scenariusza (wybicie ich do nogi skutkuje zwycięstwem w pierwszym scenariuszu), ale nie na potrzeby żadnych innych zasad.

Protected by Faith: Podczas kroku 5 przy ostrzale, albo kroku 6 w Melee, kiedy któryś z rycerzy został wyeliminowany, rzuć k6 za każdy stracony model. Przy wyniku równym lub niższym niż wartość PIETY rana jest anulowana i jednostka dostaje znacznik Fatigue.
Świetne! Przy PIETY równym 3 mamy 50% szans na anulowanie rany! A Fatigue nie trzeba się przejmować, jeśli wcześniej zagraliśmy zdolność Martyrs!
Driven by Duty: Jednostka podlega zasadzie Determination.
Czyli posiada darmową aktywację. Zawsze to kostka na BB więcej.

Angered by Sins: W czasie kroku 1 Melee jednostka generuje dodatkowe kości Ataku w liczbie równej wartości PIETY. W bandzie nie można mieć Dogs of War i Priest'ów.
Generowanie kości Ataku jest zawsze dobre. Zawsze! Brak dostępu do najemników nie jest tak bolesny jak się wydaje - moim skromnym zdaniem.Podsumowanie

Milites Christi to banda dość łatwa w prowadzeniu. Zdolności są bardzo mocne, ich użycie zazębia się, ale jest widoczne na pierwszy rzut oka. Budowanie PIETY nie stanowi problemu. Nie jest tak losowe jak uzyskiwanie Virtues u Krzyżowców, ani nie zależy od przeciwnika jak u Jomsvikingów. Trzeba być przygotowanym na to, że w czasie pierwszych 2-3 tur będziemy nieco słabsi, ale później PIETY zwróci się w dwójnasób.
BB premiuje generowanie kości Ataku i Obrony, ogólne działania ofensywne (dojście do Melee, obniżenie pancerza) oraz pozbywanie się znaczników Fatigue. Zwłaszcza to ostanie stanowi o sile bandy, bo wydatnie zwiększa przeżywalność i pozwala na wielokrotne aktywacje wybranych jednostek.

1 komentarze:

gervaz pisze...

Dobrze, że piszesz tak dokładne teksty. Nie każdy ma łatwy i szybki dostęp do podręcznika. A system zdecydowanie wart poznania.

Prześlij komentarz

 

Copyright 2010 Kadzikowo.

Theme by WordpressCenter.com.
Blogger Template by Beta Templates.