03 stycznia 2013Kontynuując opis bitwy...
Continuing description of battle....Hiszpańscy Scutarii obu stron rzucili się na przeciwnika. Ci na usługach Kart Hadesh zaatakowali hoplitów na lewym skrzydle, ich pobratymcy służący za sycylijskie złoto ruszyli na Galów. Wiele się mówi o odwadze iberyjskich najemników, musiałem jednak trafić na niedoświadczoną zbieraninę żółtodziobów. Po trwającym chwilę boju moi Hiszpanie zostali złamani i pierzchli w kierunku obozu. Iberowie walczący dla Syrakuz okazali się równie mało bitni, ale przynajmniej ustali dostając spore straty. W końcu jednak i oni podkulili ogony i uciekli.
Spanish Scutarii of both sides pounced on the enemy. These serving Kart Hadesh attacked hoplites on the right wing, their brethrens fighting for Sycilian gold charged Gauls. Iberian courage is famous, but I must have hire inexperienced bunch of youngbloods. After shorth fight my Spaniards were broken and run away to camp. Iberians fightings fo Syracuse were similary bad warriors, but they stood a bit longer taking heavy casualties. In the end even they turned tails and flied.W tym samym czasie Afrykanie próbowali swych sił z falangą. Walka była bardzo chaotyczna i bardzo ciężko odtworzyć faktyczny jej przebieg. Grupa po prawej stronie trzymała wspólny front z Galami. Ta po lewej po kilku próbach została w końcu przywrócona do porządku przez dowódcę. W walce nie dały jednak rady bezwzględnym greckim najemnikom. Pierwsza złamana została grupa po prawej, co dodatkowo negatywnie wpłynęło na morale harcowników i drugiej grupy Afrykanów, która pierzchła chwilę później.
In the same time Africans try to take on phalanx. The fight was very chaotic and it's difficult to tell actual course. Battlegroup on the right stand with common front with Gauls, while left one after several tries become steady. During fight they lost boldly. First broke group on the right and its flight affected skirmishers and second group of Africans who join them in defection.


Walki kawalerii na prawym skrzydle okazały się z początku nadzwyczaj pomyślne (nie żeby jakoś bardzo, spodziewałem się po prostu błyskawicznej klęski i ataku jazdy na flanki piechoty). Lekka jazda umykała przez grecką, aż na krawędź stołu, szansa na uchwycenie była jednak minimalna. Jazda galijska dzielnie przyjęła szarże od frontu i z flanki, broniąc się przez dłuższy czas. W końcu uległa jednak przewadze i mimo działania dowódcy rzuciła się do ucieczki.
Cavalry stife on right wing was firstly quite propitious (not so much, but I had expected immediate lost and attack on the flanks of my infantry). Light horse evaded whole time to the edge of the battlefield, but it was nearly impossible for Greeks to catch them. Gauls bravely take frontal and flank charge, defending long time. Finally they gave in and despite commanders steps they rushed to flee.


Na placu boju ostali się jedynie Galowie, którzy cały czas dzielnie bili się z hoplitami i wycięli w pień połowę oddziału Scutarii. Może czas pomyśleć nad armią Celtów?
On the battlefield wre only Gauls, who for the whole time valiantly fight with hoplites and cut up half battlegroup of Scutarii. Mayby it's time to start a new army of Celts?
Następna bitwa planowana jest na luty. Tym razem do walki ruszą słonie, które (mam nadzieję) postraszą nieco grecką jazdę i zmiażdżą szyki piechoty. Czynię też zaciągi wśród bitnych Celtiberów mieszkańców północy półwyspu Iberyjskiego. Oby natchnęli innych Hiszpanów.
The next battle is scheduled for February. This time elephants will join the fight, which (hopefully) would scary Greek horses and crush infantry formations. I am making enlistment of daring Celtiberians who live on the north of Iberian Peninsula. I hope they will inspire other Spaniards.

1 komentarze:

Telamon pisze...

"Na placu boju ostali się jedynie Galowie, którzy cały czas dzielnie bili się z hoplitami i wycięli w pień połowę oddziału Scutarii. Może czas pomyśleć nad armią Celtów?"

Celtic power!

Bitwa jak widzę fajna.

Prześlij komentarz

 

Copyright 2010 Kadzikowo.

Theme by WordpressCenter.com.
Blogger Template by Beta Templates.